Zdjęcia i próbki dźwięków

urządzeń generujących sygnał akustyczny na przejazdach kolejowo-drogowych

Sygnalizacja akustyczna służy do dźwiękowego ostrzegania użytkowników drogi na przejeździe kolejowym o zamykaniu rogatek, bądź zbliżającym się pociągu.

W tej zakładce znajdziesz fotografie oraz krótkie nagrania audio wyżej wspomnianych urządzeń eksploatowanych wyłącznie na sieci zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe. Są one specjalnie podzielone według typów i czasu ich eksploatacji - więcej informacji na ten temat znajduje się w okienku niżej.

Podział zakładki

Zakładka podzielona jest na jeden sektor z urządzeniami, które z kolei przepołowione są na dwie różne kategorie. Są nimi urządzenia wciąż eksploatowane oraz z niej wycofane.

Czy można pobrać nagranie audio i wykorzystać je w symulatorze kolejowym?

Wszystkich nagrań audio, które tu się znajdują można używać w symulatorach kolejowych bez specjalnego pozwolenia. To są tylko próbki, czyli jeden zapętlony "brzdęk". Czasami zawiera ona inne dodatkowe efekty, aby realistycznie symulować działanie danego generatora sygnału akustycznego.

Generatory sygnału akustycznego

eksploatowane do chwili obecnej

Generatory sygnału akustycznego

całkowicie wycofane z eksploatacji