Regulamin

1. Nie wolno rozpowszechniać i przechowywać materiałów (obrazów i plików wideo) z witryny KolejoweLK207 bez zgody ich autorów

2. Zabrania się rozsyłania spamu w zakładce "Kontakt", lub innych zawartości o charakterze robaków komputerowych

3. Zakazane jest kopiowanie tekstu z witryny oraz jej podstron i umieszczanie go na swoich stronach/blogach/portalach w niezmienionej formie

4. Wykonywanie zrzutów ekranu w witrynie jest dozwolone tylko na podstronach, które nie zawierają szczegółowych informacji technicznych i ruchowych o przedstawianych na nich urządzeniach

5. Korzystasz ze strony na własną odpowiedzialność. Administracja nie odpowiada za wszelkie problemy z urządzeniem po jej przeglądaniu

6. Wzbronione jest łamanie wszelkich zabezpieczeń strony:
   a) dotyczących blokad pobierania obrazów, filmów, kopiowania tekstu oraz przeciągania elementów strony do nowej karty przeglądarki
   b) dotyczących hostingu, różnych kont i innych baz danych

7. Administracja nie udostępnia takich danych technicznych jak:
   a) wielkości śrub
   b) rodzaju nakrętek, śrub, itd.
   c) wszelkich innych danych technicznych ułatwiających kradzież urządzeń przedstawianych na KolejoweLK207

8. Witryna KolejoweLK207 nie może być traktowana jako pełnoprawna dokumentacja techniczno-ruchowa; nie można na jej podstawie przeprowadzać wszelkich napraw i kontroli sprawności urządzeń

9. Przesyłać zdjęcia do publikacji w witrynie KolejoweLK207 może każda osoba, która ukończyła 13 rok życia. Jednocześnie zgadza się ona na wszystkie wymienione poniżej warunki:
   a) osoba udziela administratorowi witryny licencji na udostępnianie jej materiałów na czas nieokreślony
   b) jednocześnie osoba ta udzielając licencji omawianej w punkcie regulaminu 9a, wyraża zgodę na umieszczenie jej imienia i nazwiska pod udostępnionym materiałem lub w nim (np. znak wodny)
   c) administracja nie musi opublikować materiałów danej osoby, jeśli stwierdzi, że nie spełniają one norm wymienionych w zakładce Galeria

10. W witrynie obowiązuje bezwzględna znajomość niniejszego regulaminu. Złamanie jakiegokolwiek z jego punktów wiąże się ze stałym zablokowaniem dostępu danego adresu IP do strony

11. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podawania jakichkolwiek lub/i gdziekolwiek informacji